top of page
Citrus Fruits

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii w ramach strony internetowej www.joannapietrzak.pl.

W razie jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz się ze mną skontaktować, wysyłając wiadomość na adres e-mail: marcin.pietrzak@vp.pl.

 

I. Dane Administratora Danych Osobowych.

Uprzejmie informuję, że administratorem danych osobowych jest Marcin Pietrzak, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Rzeszowie, ul. Strażacka 21B/7, NIP: 734-317-35-77, REGON: 381432595 e-mail do kontaktu: marcin.pietrzak@vp.pl.

 

II. Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz okres przetwarzania danych osobowych.

a) Kontakt e-mail/kontakt telefoniczny/formularz kontaktowy

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazujesz mi swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości lub numer telefonu. Podanie przez Ciebie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi Twojego zapytania.

Twoje dane są przetwarzane w celu obsługi Twojego zapytania, a podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, Twoje dane będą następnie przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jednakże wówczas zostaniesz o tym poinformowany i obowiązek informacyjny zostanie zrealizowany odrębnie).

Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji ze mną. Jeżeli jednak uznam, że przebieg komunikacji uzasadnia jej archiwizację, Twoje dane mogą podlegać archiwizacji (np. w celu wykazania przebiegu korespondencji w przyszłości) na czas nieokreślony.

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę; odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Masz prawo dostępu do swoich danych i domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś(aś) (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony. Masz prawo sprostowania swoich danych, prawo do ograniczonego przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

b) Zawarcie umowy o wykonanie dzieła w postaci sesji fotograficznej

Przetwarzanie Twoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, wizerunek) będzie się odbywać w celu wykonania dzieła w postaci sesji zdjęciowej, odpowiedniego przygotowania fotografii w formie cyfrowej, odbitek oraz prowadzenia akcji reklamowych i marketingowych zgodnie z odrębnie wyrażoną pisemną zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty trzecie w zakresie świadczenia usług wywoływania oraz obróbki fotografii, jak również usług w zakresie prowadzenia księgowości firmy na mocy umowy powierzenia.

Na Twoje wyłączne żądanie, dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu mogą zostać przekazane firmom kurierskim celem dostarczenia dzieła określonego w umowie.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.

Posiadasz  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz   ich  sprostowania, usunięcia,   ograniczenia   przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

Wyrażona przez Ciebie zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy marcin.pietrzak@vp.pl lub bezpośrednio do mojej siedziby. 

III. Uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
- prawo dostępu do danych osobowych;
- prawo do sprostowania danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką zgodę wyraziłeś i przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody.

 

IV. Powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe powierzamy tylko zaufanym i sprawdzonym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- firmom hostingowym – w celu przechowywania danych na serwerze;
- dostawcy systemu mailingowego – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane
- firmie księgowej – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura księgowego, które wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych, jeżeli wystawiamy dla Ciebie fakturę bądź gdy dokonujesz płatności przelewem bankowym;
- firmie świadczącej usługi pocztowe/kurierskie – w celu dostarczenia Ci zleconego mi dzieła (tylko i wyłącznie na Twoje wyraźne polecenie);

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

V. Pliki cookies i inne technologie śledzące

Strona www.joannapietrzak.pl administrowana przeze mnie wykorzystuje pliki cookie podmiotów trzecich – na zasadach administratora www.wix.com.

Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Pliki cookie mogą być wykorzystane do celów:

- śledzenia statystyk strony

- logów serwera

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

 

VI. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych.

Zastrzegam sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Polityki prywatności.

bottom of page